Svensk Markbetong arbetar med att ta fram teknisk information om hur beläggningar med plattor och marksten av betong ska dimensioneras, projekteras, anläggas och underhållas. Svensk Markbetongs ambitioner är att göra allt framtaget material lättillgängligt för användarna.

På denna hemsida finns information om vad som tagits fram de senaste åren. Det finns möjligheter att beställa böcker, anmäla sig för framtida nyhetsbrev samt i vissa fall att "ladda ner" skrifter i pdf-format. Dessutom finns ett program för dimensionering av överbyggnader med marksten eller plattor av betong som slitlager, som följer arbetsgången i ATB VÄG, och som ger dig rekommendationer om total överbyggnads- och beläggningstjocklek. Programmet körs direkt via internet och ger dig möjlighet att skriva ut en resultatredovisning direkt.

Har du frågor eller synpunkter är du mycket välkommen att höra av dig till oss.